Tổng quát hoạt động của tiểu blog Twitter trước IPO

lên kế hoạch bán ra khoảng 70 triệu cổ phiếu, để từ đó thu về khoản tiền đầu tư khoảng 1,4-1,6 tỷ USD.

Hiện nay, Twitter đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, và cố gắng quảng bá đặc trưng “nhanh – gọn” của dịch vụ.

Với giới hạn 140 ký tự cho mỗi nội dung chia sẻ, người dùng Twitter đang ngày càng quen với cách thông báo ngắn gọn nhưng rất nhanh chóng, cập nhật tình hình về mọi vấn đề xảy ra quanh./.

Giá trị ước tính của Twitter lên tới 9,3-11,1 tỷ USD

Theo: Vietnamplus

Bài viết liên quan