TP. HCM – 16/09/2014 – Zend Framework 2 cơ bản đến nâng cao

 Mục tiêu:

 • Khóa học được thiết kế dành cho các học viên muốn trở thành lập trình viên web chuyên nghiệp có khả năng tự xây dựng các website theo mô hình MVC và 2.
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao về cách xây dựng website dựa trên Zend Framework 2 để học viên có thể xây dựng và triển khai những website có quy mô vừa và lớn, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay.

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục.
 • Tổng số tiết: 96 tiết, học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 3.500.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:

 • Các học viên đã học lớp chuyên đề “Lập trình web với ”.
 • Các bạn sinh viên, học viên đã có kiến thức về , PHP và MySQL.
 • Nhân viên IT đã có kiến thức về lập trình website với ngôn ngữ PHP muốn áp dụng mô hình MVC, Zend Framwork 2 để xây dựng Website có cấu trúc linh động, khả năng bảo trì tốt, tái sử dụng cao, tăng tốc độ thực thi và giảm tải cho server.

Nội dung khóa học

 1. Mô hình MVC
 2. Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC
 3. Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDL theo mô hình MVC
 4. Tổng quan Zend Framework 2 (ZF2)
 5. Zend Module
  • Zend Module.
  • Zend Module Manager.
  • Zend Module Autoloader.
  • Cấu trúc của module trong ZF2.
  • Namespaces, MVC layer.
 6. Routing và Controller
  • Routing.
  • Controller.
 7. Database và Model
  • ZendDbAdapter.
  • ZendDbSql.
  • ZendDbTableGateway.
  • ZendDb RowGateway.
  • Database.
  • Model.
 8. Form và Action
  • Giới thiệu Zend\Form.
  • Các thành phần chính của Zend\Form.
  • Sử dụng Zend\Form.
 9. File Transfer và Paginator
  • File Transfer.
  • Paginator.
 10. Captcha
  • Captcha Operation.
  • Captcha Adapter.
  • Thực hiện Captcha.
 11. Zend Zend\Config\Reader: \Ini, \XML, \Json, \Yaml
 12. Zend\Config\Writer: \Ini, \Xml, \Json, \Jaml
 13. Zend\Mail: \Message, \Transport, \Transport\SmtpOptions, \Transport\FileOptions
 14. Session: Session Config, Session Container, Session Manager, Session Save Handlers, Session Storage
 15. Cart
  • Module Cart, CartController.
  • Các phương thức.
  • Test Cart, Ajax.
 16. Authentication: Identity, Credential
 17. MvcEvent: MvcEvent, Listeners, Credential
 18. ACL: Resource, Roles, Privilege, allow/deny
 19. JSON
 20. Unit Testing
  • PhpUnit.
  • Unit Test.
  • Test Controller, Test Model, Test Model Table.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Phân tích và tổ chức ứng dụng Web theo mô hình MVC.
 • Xây dựng và triển khai website chuyên nghiệp, hoàn chỉnh, có quy mô và cấu trúc tốt.
 • Tái sử dụng các thành phần đã có khi xây dựng các thành phần mới
 • Kiểm thử chất lượng website bằng Unit Testing.
 • Sử dụng các thư viện trong Zend Framework 2 để tạo ra một website có đầy đủ chức năng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan