TP.HCM – 12/01/2015 – Chứng chỉ Microsoft MCSE

Mục tiêu:    

    – Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
    – Trở thành chuyên viên thiết kế mạng cao cấp trên môi trường .
    – Có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thành thạo.
    – Có khả năng tư vấn, thiết kế, xây dựng, quản trị và phát triển LAN/WAN.

Điều kiện đăng ký học:

    Có kiến thức căn bản về Tin học / kiến thức lắp ráp và cài đặt / kiến thức tương đương.

Phương tiện và điều kiện học tập:

    – Chương trình đào tạo tiên tiến và luôn được cập nhật theo chuẩn của công ty Microsoft.
    – Đội ngũ giảng viên có trình độ, chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tế và được cấp chứng nhận quốc tế bởi các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực CNTT trong và ngoài nước: Microsoft, , Sun,…
    Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi: máy cấu hình mạnh, mạng cáp quang FTTH tốc độ cao, máy chiếu, LCD,…
    Thực hành trực tiếp trên các thiết bị mạng và hệ thống máy chủ hiện đại.
    Tham gia diễn đàn hỗ trợ kiến thức trực tuyến của TTTH (http://forum.t3h.vn)

Thời gian  học :

    Thời gian học: 144 giờ (3 tháng)

Nội dung:
70-643: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring
Course 6418C: Deploying Windows Server 2008

    Installing and Configuring Microsoft Windows Server 2008 R2
    Implementing Deployment Technologies
    Using Windows Deployment Services
    Implementing the Microsoft Deployment Toolkit.
    Migrating Active Directory Directory Service
    Migrating File, Print, and Web Services
    Deploying Branch Office and Remote Access Services
    Migrating Workloads to Microsoft Virtual Machines

Course 6439A: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure

    Configuring Storage for Windows Server 2008 Applications
    Configuring High Availability for Windows Server 2008 Applications
    Configuring Remote Desktop Services
    RDS in the Multiple-Server Configuration
    Securely Delivering RDS Applications to the Internetu
    IIS Web Applications
    IIS FTP and SMTP Services
    IIS Server and SSL Management
    Microsoft SharePoint Foundation
    Windows Streaming Media Services

70-647: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
Course 6435B: Designing Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure

    Designing IP Addressing and Configuration.
    Designing Name Resolution
    Designing Advanced Name Resolution
    Designing Network Access
    Designing Network Security
    Designing Application Deployment
    Designing Remote Desktop Services
    Designing IIS for Web-Based Applications
    Designing File and Print Services
    Designing File Replication and Caching
    Designing for Business Continuity
    Designing an Update Deployment Strategy
    Designing a Virtualization Infrastructure

Course 6436B: Designing Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services

    Overview of Active Directory Design
    Designing an AD DS Forest Infrastructure
    Designing an AD DS Domain Infrastructure
    Designing AD DS Sites and Replication
    Designing AD DS Domain Controllers
    Designing AD DS Domain Administration
    Designing AD DS Group Policy
    Designing AD DS Security
    Designing a Public Key Infrastructure
    Designing and Deploying AD RMS
    Designing an AD LDS Infrastructure
    Designing an AD FS Infrastructure
    Designing AD DS Transitions

70-680: Windows 7, Configuring

    Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7
    Configuring Disks and Device Drivers
    Configuring File Access and Printers on Windows 7 Client Computers
    Configuring Network Connectivity
    Configuring Wireless Network Connections
    Securing Windows 7 Desktops
    Optimizing and Maintaining Windows 7 Client Computers
    Configuring Mobile Computing and Remote Access in Windows 7

Chứng chỉ – Bằng cấp:

    Chứng chỉ  “Chuyên viên quản trị mạng Microsoft MCSE 2008” của TTTH – Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.
    Ngoài ra, học viên đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế lấy chứng chỉ MCSE do Microsoft cấp.

Thông tin liên hệ:

Phòng Tư vấn và ghi danh:

    227 Nguyễn văn Cừ, quận 5, TPHCM; ĐT: 8 304 971 – 8 351 056 (ext.: 221 / 222)
    357 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM; ĐT: 6680 7477 (ext: 202)

Bài viết liên quan