TP. HCM – 13/06/2014 – Lập trình viên công nghệ .Net

Mục tiêu:

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về lập trình trên môi trường Visual Studio.
 • Trang bị cho học viên những kinh nghiệm để xây dựng website hoàn chỉnh cho doanh nghiệp với mục đích giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử, tin tức… Trong đó toàn bộ nội dung trên site là hoàn toàn động, dễ dàng được cập nhật thông qua hệ thống quản trị với giao diện thân thiện.
 • Giúp học viên làm quen với môi trường làm việc tại các công ty .

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 6 tháng, 3 giờ x 2 buổi/tuần.
 • Tổng số giờ: 120 giờ, học trực tiếp trong phòng máy.
 •  Học phí: 6.400.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:

 • Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình.
 • Sinh viên khoa CNTT ở các trường ĐH, CĐ.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan về lập trình ..
 • Form và các điều khiển cơ sở (giao diện).
 • Các kiểu dữ liệu cơ sở.
 • Tập tin.
 • Kiểu cấu trúc (struct) và mảng (Array).
 • Lập trình hướng đối tượng (OOP).
 • Collections và Generics.
 • LINQ cơ bản.
 • Sử dụng dịch vụ.
 • Tính thừa kế (inheritance) và đa hình (polymorphism) của class.
 • Tổng quan về Server.
 • Ngôn ngữ SQL.
 • Tổng quan ADO.Net và Kết nối với CSDL (Connection).
 • Mô hình kết nối (Connected Model).
 • Mô hình ngắt kết nối (Disconnected Model).
 • XML cơ bản.
 • LINQ nâng cao.
 • Entity Framework.
 • Tổng quan về lập trình web và .
 • Tổ chức ASP.Net Website và tạo Layout.
 • Thiết kế và xử lý web Forms.
 • Tạo Các điều khiển dùng chung và kiểm tra dữ liệu trên web Forms.
 • Xây dựng các trang web có liên kết với CSDL.
 • Quản lý Web Application.
 • Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web ASP.Net.
 • Web Services.
 • Tổng quan ASP.Net MVC 4.0.
 • Controllers.
 • Views.
 • Tổng quan ASP.Net MVC 4.0.
 • Truyền dữ liệu giữa Controller và Views.
 • Models.
 • HTML Helpers.
 • Kiểm tra dữ liệu trên trang web (Data Annotations và Validation).
 • Hoàn chỉnh ứng dụng web MVC.
 • Triển khai ứng dụng web.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi thực hiện website.
 • Xây dựng và triển khai ứng dụng Web với ASP.Net và ASP.Net MVC 4.0 (Razor View).
 • Sử dụng các kỹ thuật và công nghệ Jquery khi xây dựng website.
 • Làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.
 • Lập trình có phong cách, có tư duy.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan