TP. HCM – 14/03/2015 – Lập trình hướng đối tượng với C++

Mục tiêu:

 • Cung cấp các kiến thức  về ngôn ngữ .
 • Rèn luyện kỹ năng về tổ chức chương trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++.

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 1.5 tháng học liên tục, 3 giờ 15′  x 3 buổi/tuần.
 • Tổng số tiết: 64 tiết học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 1.200.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng học:

 • Dành cho những người đã có kiến thức nền tảng về C hoặc đã học qua lớp “Kỹ thuật lập trình C”, hoặc.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C++.

Nội dung khóa học

1. Khái niệm về Lập trình hướng đối tượng  

2. Các mở rộng của C++

 • Toán tử nhập, xuất.
 • Khai báo mọi nơi.
 • Toán tử phạm vi.
 • Tham chiếu.
 • Chồng hàm.
 • Chồng toán tử.
 • Hàm có đối số mặc định.

    3. Đối tượng và Lớp

 • Đối tượng và Lớp.
 • Phép gán các đối tượng.
 • Hàm thiết lập.
 • Hàm hủy bỏ.
 • Hàm thiết lập sao chép.
 • Đối tượng hằng.

    4. Toán tử trên lớp

 • Toán tử trên lớp.
 • Hàm toán tử.
 • Chuyển đổi kiểu.

    5. Kỹ thuật thừa kế

 • Thừa kế.
 • Đơn thừa kế.
 • Hàm thành phần ảo.
 • Tính đa hình.
 • Lớp trừu tượng và hàm ảo thuần túy.
 • Đa thừa kế

    6. Khuôn hình

 • Khuôn hình hàm.
 •  Khuôn hình lớp.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++.
 • Lập trình hướng đối tượng với C++.
 • Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C++.
 • Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan