TP. HCM – 16/09/2014 – Kỹ thuật lập trình PHP

Mục tiêu:     

 • Cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng Web cơ bản với ngôn ngữ mã nguồn mở .
 • Ngoài ra, chương trình còn cung cấp thêm kiến thức cơ bản về , kết hợp PHP và .

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 3 tháng học liên tục, 3 giờ 15′  x 3 buổi/tuần.
 • Tổng số tiết: 128 tiết học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng học:

 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề muốn có kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ PHP và lập trình ứng dụng Web với ngôn ngữ PHP.
 • Lập trình viên muốn trang bị thêm một cách có hệ thống về ngôn ngữ lập trình Web mã nguồn mở, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn.

Nội dung khóa học:

Môn 1: Nhập môn lập trình Web với PHP (64 tiết)

 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP, môi trường phát triển ứng dụng Web với PHP.
 • HTML và CSS cơ bản.
 • Ngôn ngữ lập trình PHP.
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử.
  • Cấu trúc điều khiển: lặp, rẽ nhánh, lựa chọn.
  • Xây dựng hàm xử lý.
 • Mảng.
 • Xây dựng giao diện Web với Form và các điều khiển cơ sở – Phần 1.

Môn 2: Kỹ thuật lập trình PHP (Lập trình Web PHP nâng cao) (64 tiết)

 • Xây dựng giao diện Web với Form và các điều khiển cơ sở  – Phần 2.
 • JavaScript cơ bản.
 • Kết hợp PHP và JavaScript.
 • Lập trình hướng đối tượng với PHP.
 • Phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng.
 • Xử lý tập tin và thư mục.
 • Đối tượng Session và Cookie.
 • PHP Email và Secure Email.
 • XML (khái niệm và các xử lý đơn giản).
 • Triển khai  upload ứng dụng lên host.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Sử dụng ngôn ngữ lập trình Web PHP.
 • Lập trình hướng đối tượng với PHP.
 • Xây dựng giao diện Web cơ bản với đối tượng Form, các điều khiển cơ sở.
 • Kết hợp PHP và JavaScript.
 • Thiết lập gửi mail và email.
 • Lập trình xây dựng các xử lý của ứng dụng Web.

Tiếp tục theo học các khóa học nâng cao, chuyên sâu về lập trình Web với PHP.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan