TP. HCM – 20/06/2014 – Kỹ thuật lập trình .Net với C# 4.0 cấp tốc

Mục tiêu:

 • Cung cấp kiến thức nền tảng về Visual Studio 2010 và . Framework 4.0.
 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về lập trình.
 • Rèn luyện kỹ năng về tổ chức chương trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C# 4.0.
 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về CSDL quan hệ.
 • Trang bị kiến thức chuyên sâu về công nghệ ADO.NET 4.0 với ngôn ngữ C# 4.0.
 • Rèn luyện kỹ năng xây dựng các xử lý truy xuất, cập nhật dữ liệu trên ADO.NET.
 • Cung cấp kiến thức về LINQ và Entity Framework (mới).

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 3 tháng học liên tục, 3 giờ 15′  x 3 buổi/tuần.
 • Tổng số giờ: 128 tiết học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:     

 • Dành cho những người bắt đầu học lập trình.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Nội dung khóa học:

Môn 1: Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C# (64 tiết)

 1. Tổng quan về .Net Framework 4.0.
 2. Kiểu dữ liệu và biến.
 3. Các cấu trúc điều khiển cơ bản.
 4. Kiểu struct và Array.
 5. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng.
 6. Tính thừa kế (Inheritance) và đa hình (Polymorphism) của class.
 7. Delegate và Event.
 8. Lớp trừu tượng (Abstract class) và lớp giao tiếp (Interface).
 9. Collections và Generics.
 10. Các kiến thức cơ bản về SQL Server.

Môn 2: Công nghệ ADO.NET và Entity Framework với C# 4.0 (64 tiết)

 1. Tổng quan về ADO.Net 4.0.
 2. Kết nối với CSDL – Connection.
 3. Mô hình kết nối – Connection Model.
 4. Mô hình ngắt kết nối (Disconnected Model).
 5. LINQ cơ bản.
  – Tổng quan về LINQ.
  – LINQ to Objects.

6.   Entity Framework (EF).
– Tổng quan, kiến trúc và lịch sử phát triển EF.
– Thừa kế trong EF: Table-per-Hierarchy và Table-per-Type.
– Truy vấn trong EF: eSQL và LINQ to Entities.
– Cập nhật dữ liệu trong EF.
– Các phương pháp Load dữ liệu trong EF.

sử dụng:

 • .0.
 • Microsoft Visual Studio 2010 Profestional.
 • Microsoft SQL Server.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Trình bày các đặc điểm của .Net Framework  4.0.
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C#.
 • Tổ chức chương trình theo hướng đối tượng.
 • Sử dụng thành thạo các đối tượng trong kiến trúc ADO.NET 4.0 để xây dựng các chương trình có kết nối đến CSDL SQL Server.
 • Sử dụng Entity Framework để truy vấn dữ liệu và cập nhật vào CSDL.
 • Tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như: Visual Basic.Net, C++, … một cách dễ dàng.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan