TP. HCM – 20/06/2014 – Xây dựng ứng dụng Web với ASP.Net 4.0 (C#)

Mục tiêu:

 • Cung cấp cho những lập trình viên C# kiến thức và kỹ năng cần thiết về ASP.NET 4.0 trên môi trường Visual Studio 2010.
 • Cung cấp những công nghệ mới theo xu hướng web hiện nay để xây dựng và triển khai các ứng dụng Web trong thực tế.

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 3 tháng, 3giờ 15’ x 3 buổi/tuần.
 • Tổng số tiết: 128 tiết, học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng

 • Học viên có kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình C# 4.0.
 • Có kiến thức nền tảng về công nghệ ADO.Net 4.0 với C#, căn bản về ngôn ngữ SQL và LINQ.
 • Đã học qua lớp “Kỹ thuật lập trình .Net với C# 4.0”.

Nội dung khóa học:

    1. Tổng quan về lập trình web
    2. Chọn môi trường làm việc và công nghệ xây dựng website

 • ASP.Net là gì?
 • Tại sao nên chọn ASP.Net để xây dựng website của mình?
 • Một số đặc điểm của ASP.Net.

    3. Thiết kế CSDL và tổ chức ASP.Net website

 • Sử dụng công nghệ ADO.Net và Entity Framework.

   4.  Xây dựng Layout chung cho website

 • Sử dụng Master Pages và điều khiển Menu.

    5. Thiết kế và xử lý web forms

 • HTML Server Controls.
 • Web Server Controls.

    6.Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên trang web

 • Sử dụng bộ điều khiển Validation.

   7. Xây dựng các trang web có liên kết với CSDL, sử dụng các điều khiển Data-bound:

 • GridView, DataList, DetailsView, ListView, ListBox, DropdownList, CheckBoxList, RadioButtonList và BulletedList.
 • Và các điều khiển Data-Source: SqlDataSource, EntityDataSource và QueryExtender.

    8. Tạo các điều khiển dùng chung trong website

 • Sử dụng User Controls.

   9.  Quản lý ứng dụng web

 • Cài đặt các đối tượng Application, Request, Response, Cookies, …
 • Cấu hình ứng dụng Web: sử dụng tập tin Global.asax và Web.config.
 • Xử lý Giỏ hàng.

    10. Tạo các chức năng thể hiện cấu trúc logic của website:

 • Tạo tập tin Sitemap.
 • Sử dụng điều khiển SiteMapDataSource.
 • Sử dụng bộ điều khiển Navigation: Menu, TreeView, SiteMapPath.

   11. Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng web

 • Cài đặt SEO trong ASP.Net: sử dụng Routing, …
 • Cài đặt jQuery và các Plugin do Facebook và Google hỗ trợ như: Hiển thị các Comment, Facebook Shares, Like, Tìm vị trí cụ thể trên Google Maps, …

    12. Triển khai ứng dụng web  và publish website

 • Cài đặt Internet Information Services (IIS) trên và cấu hình Web Server.
 • Giới thiệu các phương pháp triển khai ứng dụng Web (Web Deployment).
 • Sử dụng free host để publish Website.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web với ASP.NET và C#, có truy cập cơ sở dữ liệu theo công nghệ Entity Framework.
 • Cài đặt các plugin thông dụng nhất hiện nay của Facebook, Google và jQuery vào Website.
 • Cài đặt Web Server – IIS.
 • Triển khai ứng dụng web trên Web Server.
 • Đặc biệt, sau khóa học, học viên sẽ có thể tự xây dựng một Webiste cho riêng mình.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan