TP. HCM – 20/06/2014 – Xây dựng ứng dụng Windows Forms với C# 4.0

Mục tiêu:

 • Cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng và nâng cao về lập trình ứng dụng Windows Forms sử dụng ngôn ngữ C# 4.0.
 • Cung cấp cho học viên kiến thức về lập trình giao diện, xử lý báo biểu trong môi trường Visual Studio 2010.
 • Hướng dẫn xây dựng ứng dụng dựa trên mô hình 3 Layer (sử dụng Entity Framework (mới)).

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 3 tháng học liên tục, 3 giờ 15′  x 3 buổi/tuần.
 • Tổng số tiết: 128 tiết học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:
      
Học viên phải có kiến thức:

 • Căn bản về lập trình C# 4.0.
 • Nền tảng về công nghệ ADO.NET với C# 4.0.
 • Căn bản về ngôn ngữ .
 • Căn bản về LINQ.
 • Đã học qua lớp “Kỹ thuật lập trình .Net với C# 4.0”.

Nội dung khóa học:

Môn 1: Lập trình ứng dụng Windows Forms với C# 4.0 – căn bản (64 tiết)

 1. Giới thiệu ứng dụng Windows Forms.
 2. Xây dựng ứng dụng Windows Forms.
 3. Các điều khiển chuẩn (Standard Controls).
 4. Sử dụng các hộp thoại chuẩn: File Dialog, Color Dialog, Font Dialog, …
 5. Xây dựng các dạng màn hình làm việc với CSDL:
  • Liên kết dữ liệu với các điều khiển.
  • Xây dựng màn hình tra cứu dữ liệu.
  • Xây dựng màn hình cập nhật dữ liệu.
 6. Xây dựng báo biểu cho ứng dụng: sử dụng SAP Crystal Reports.

Môn 2: Lập trình ứng dụng Windows Forms với C# 4.0 – nâng cao (64 tiết)

 1. Xây dựng màn hình chính cho ứng dụng:
  • Tạo màn hình chính – MDI Forms.
  • Xây dựng thực đơn và thanh công cụ.
 2. Xây dựng ứng dụng theo mô hình 3 Layer
  • Tổng quan về mô hình đa tầng – n tier.
  • Giới thiệu các mô hình đa tầng.
  • Xây dựng Data Transfer Objects.
  • Xây dựng Data Access Layer.
  • Xậy dựng Business Logic Layer.
 3. Hoàn chỉnh các màn hình của ứng dụng quản lý:
  • Xây dựng màn hình đăng nhập.
  • Xây dựng các màn hình tra cứu.
  • Xây dựng các màn hình cập nhật dữ liệu.
  •  Xây dựng các màn hình in ấn.
  •  Xây dựng các màn hình quản trị.
 4. Xây dựng các thành phần mở rộng
  • Xây dựng các User Controls.
  • Xử lý bất đồng bộ trong một ứng dụng.
 5. Xây dựng chương trình cài đặt (Setup project)

Kết quả đạt được sau khi kết thúc học phần

Học viên sẽ có khả năng:

 • Xậy dựng hoàn chỉnh các ứng dụng trên Windows Forms: giao diện, xử lý và in ấn báo biểu.
 • Xây dựng các ứng dụng quản lý có kết nối cơ sở dữ liệu, kết hợp với mô hình 3 Layer.
 • Xây dựng chương trình cài đặt ứng dụng Windows Forms.
 • Triển khai ứng dụng quản lý trên môi trường thực tế.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan