TP. HCM – 21/06/2014 – Kỹ thuật lập trình với Java

Mục tiêu:

 • Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng với .
 • Rèn luyện và phát triển các kỹ năng lập trình hướng đối tượng nâng cao để xây dựng chương trình theo hướng đối tượng với Java.
 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ, ứng dụng desktop, ứng dụng có sử dụng cơ sở dữ liệu…
 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để HV có thể tự tin tham dự kỳ thi CCQT SCJP (Sun Certified Java Programmer) của Sun Microsystem Inc.

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục.
 • Tổng số giờ: 40 giờ (~54 tiết), học trực tiếp trong phòng máy.
 •  Học phí: 2.100.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:

 • Học viên có kiến thức căn bản về lập trình với  Java.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 •  Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức căn bản về lập trình Java hoặc đã tham gia khóa học “Nhập môn lập trình Java”.

Nội dung khóa học:

  1.  Tổng quan ngôn ngữ lập trình Java:

 • Ôn lại một số khái niệm cơ bản.
 • Cấu trúc chương trình viết bằng Java.

   2. Lập trình hướng đối tượng (LTHĐT) nâng cao trong Java:

 • Inheritance (thừa kế).
 • Abstract (trừu tượng).
 • Interface (giao diện).
 • Mối quan hệ giữa các ĐT trong LTHĐT.
 • Polymorphism (đa hình).
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
 • Gabage collection (cơ chế dọn rác).

  3.  Xử lý chuỗi:

 •  Xử lý chuỗi với lớp String, StringBuilder, StringBuffer và StringTokenizer.
 • Regular expression (biểu thức chính qui).
 • International – Localizational (quốc tế hóa – địa phương hóa).
 • Lớp ResourceBundle.

   4. Collections & Generics:

 • Collections.
 • Generics.

   5. Inner class (Lớp lồng cấp (LLC)):

 • Regular Inner class (LLC chính quy).
 • Method-Local Inner class (LLC cục bộ hàm).
 • Anonymous Inner class (LLC vô danh).
 • Static Nested class (LLC tĩnh).

   6. Database (Cơ sở dữ liệu):

 • Tổng quan về JDBC.
 • Các kiểu cầu nối cơ bản JDBC trong Java.
 • Nguyên tắc kết nối cơ sở dữ liệu trong Java.

   7. Multi-Threads (đa luồng):

 • Tổng quan.
 • Hiện thực chương trình đa luồng.
 • Vòng đời và sơ đồ chuyển trạng thái của luồng.
 • Mô hình lập trình đa luồng.
 • Cơ chế đồng bộ dữ liệu.

   8. Giao điện đồ họa người dùng (GUI):

 • Giới thiệu thư viện giao diện AWT và Swing.
 • Bộ chứa (Container), thành phần điều khiển (Component), bố cục quản lý (Layout manager).
 • Cơ chế xử lý sự kiện (Event handling).

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Tổ chức xây dựng các ứng dụng chuẩn theo hướng đối tượng.
 •  Xây dựng những chương trình hỗ trợ đa ngôn ngữ và hỗ trợ đa luồng.
 • Xây dựng ứng dụng Desktop.
 • Xây dựng ứng dụng có sử dụng cơ sở dữ liệu.
 • Tự tìm hiểu các công nghệ tiên tiến hiện nay trên nền tảng công nghệ Java (các công nghệ trên thiết bị di động và Website).

Bài viết liên quan