TP. HCM – 21/06/2014 – Nhập môn lập trình với Java

Mục tiêu

 • Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các chương trình nhỏ bằng .
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng cách tiếp cận hướng đối tượng trong việc xây dựng và tổ chức chương trình theo hướng đối tượng với Java.
 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để HV có thể tự tin tham dự kỳ thi CCQT SCJP (Sun Certified Java Programmer) của Sun Microsystem Inc.
 • Tạo tiền đề cho học viên tham gia các lớp “Lập trình điện thoại di động” hoặc học tiếp các lớp chuyên đề lập trình Java nâng cao sau này.

Thời gian học & Học phí: 

 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục.
 • Tổng số giờ: 40 giờ (~54 tiết), học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 1.900.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:    

 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề.
 • Những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức cơ bản về tin học.

Nội dung khóa học:

   1. Giới thiệu về lập trình Java:

 • Tổng quan về lập trình, chương trình và ngôn ngữ lập trình trong quá trình xây dựng ứng dụng.
 • Cài đặt và cấu hình môi trường làm việc với Java.
 • Xây dựng và biên dịch chương trình viết bằng Java.

  2.  Ngôn ngữ lập trình Java:

 • Cơ bản về lớp và đối tượng.
 • Kiểu dữ liệu, cách thức chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Java.
 • Biến, hằng, toán tử.
 • Cấu trúc điều kiện: if, switch.
 • Câu lệnh lặp: for, foreach, while, do … while.
 • Mảng và các xử lý trên mảng.
 • Chuỗi và các xử lý trên chuỗi.

  3.  Lập trình hướng đối tượng (LTHĐT) cơ bản với Java:

 • Tổng quan về LTHĐT.
 • Cách khai báo lớp, các thành phần của lớp, các chỉ định từ truy xuất trong Java.
 • Khai báo các đối tượng và sử dụng các đối tượng trong chương trình.
 • Tạo và sử dụng package.
 • Hướng đối tượng nâng cao: tính kế thừa, tính đa hình, nạp chồng hàm (overloading), ghi đè hàm (overriding).
 • Sử dụng các từ khóa: super, this, static.

  4.  Xử lý biệt lệ trong Java:

 • Khái niệm và phân loại biệt lệ.
 • Cơ chế bẫy và xử lý biệt lệ trong Java.
 • Cơ chế xây dựng biệt lệ do người dùng định nghĩa.

   5. Làm việc với tập tin và thư mục trong Java:

 • Đọc và ghi tập tin.
 • Các thao tác xử lý tập tin, thư mục.

  Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học :

Học viên sẽ có khả năng:

 • Tổ chức, xây dựng chương trình đúng chuẩn hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Java
 • Nắm vững và ứng dụng các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển phù hợp với bài toán
 • Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, …
 • Nhanh chóng theo kịp các khóa học về lập trình di động sau này

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan