TP. HCM – 21/06/2014 – Phát triển ứng dụng Web với Java

Mục tiêu:

 • Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các website hoàn chỉnh với .
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình website trên môi trường J2EE.
 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng xây dựng website theo mô hình , SpringMVC, ứng dụng web …
 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để HV có thể tự tin tham dự kỳ thi CCQT SCWCD (Sun Certified Web Component Developer) của Sun Microsystem Inc.

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục.
 • Tổng số giờ: 48 giờ (~64 tiết), học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 2.700.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:

 •  Học viên có kiến thức về kỹ thuật lập trình Java.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức về kỹ thuật lập trình Java hoặc đã tham gia khóa học “Kỹ thuật lập trình Java”.

Nội dung khóa học:

   1. Tổng quan J2EE:

 • Các kỹ thuật phát triển web trong J2EE.
 • Các thành phần J2EE.

   2. Networking, , :

 • Networking.
 • HTTP.
 • HTML.

   3. Servlet căn bản:

 • Giới thiệu công nghệ Servlet.
 • Servlet Container.
 • Servlet API.

   4. Java Server Page (JSP):

 • Giới thiệu JSP.
 • Mô hình lập trình JSP.
 • Các công nghệ hiển thị trên JSP.
 •  Session, Cookies.
 • Custom Tags.

   5. Servlet nâng cao:

 • Chu trình sống của Servlet.
 • Events, Listeners & Filter.
 • Quan hệ giữa Servlet & JSP.

   6. Mô hình MVC và áp dụng trong JSP/Servlet:

 • Mô hình MVC.
 • Ứng dụng với JSP & Servlet.

   7. Secure, Exception & Error handling:

 • Cấu hình Security.
 • Exception & Error.

   8. Mô hình Java Persist và Hibernate:

 • Java Persist API.
 • Entity.
 • Entity Manager.
 • Transaction.
 • Hibernate.

   9. Spring & SpringMVC cơ bản:

 •  Giới thiệu Spring.
 • Spring MVC.
 • Controller.
 • ModelAndViews.
 • Views.

   10. Các công nghệ web khác

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Lập trình web trên môi trường J2EE.
 • Cài đặt được Java Servlet và JavaServer Pages.
 • Triển khai ứng dụng Servlet.
 • Xây dựng web theo mô hình MVC.
 • Triển khai ứng dụng web với SpringMVC.
 • Bảo mật ứng dụng web.
 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh bằng Java.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan