TP. HCM – 22/06/2014 – Lập trình ASP.Net nâng cao (ASP.Net MVC 4)

Mục tiêu:

 • Khóa học cung cấp cho học viên(HV) những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng website với ASP.Net MVC 4.
 • Rèn luyện và phát triển các kỹ năng lập trình web để xây dựng và tổ chức website theo mô hình MVC, một mô hình rất phổ biến hiện nay.
 • Cung cấp các kỹ thuật chuyên sâu để vận dụng xây dựng một ứng dụng web, đa dạng hóa các dạng thể hiện giao diện và các xử lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần.

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục.
 • Tổng số tiết: 64 tiết, học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 2.500.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:

 • Học viên có kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu quan hệ và lập trình với  ASP.Net.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu quan hệ (MS Access hoặc MS SQLServer), lập trình web với , , và ASP.Net hoặc đã tham gia khóa học “Lập trình Web với ASP.Net”.

Nội dung khóa học:

    1. Giới thiệu ASP.Net MVC 4

 • Giới thiệu.
 • Sự khác biệt giữa MVC và WebForm.
 • Tạo ứng dụng web đầu tiên.

    2. Controllers

 • Tạo controller.
 • Phân loại Action.

    3. Views

 • Tạo và thiết kế View (Razor).
 • ViewData và ViewBag.
 • Layout  (master page).
 • Partial view.

    4. Models

 • Thiết kế Models.
 • Thể hiện dữ liệu được truy vấn từ Model lên View.

    5. Data Annotations và Validation

 • Sử dụng Validation Annotations.
 • Validation và Model Binding.
 • Controller Actions và Validation Errors.
 • Custom Annotations.
 • Display và Edit Annotations.

    6. Forms và HTML Helpers

 • Sử dụng Form.
 • HTML Helpers, Strongly Typed Helpers, Templated Helpers, Rendering Helpers, URL Helpers, Html.Action và Html.RenderAction.

   7.  Xây dựng ƯD Web ASP.Net theo mô hình MVC

 • Xây dựng (XD) Layout.
 • XD partialView sử dụng trên Layout mặc định.
 • XD các View sử dụng Layout mặc định.
 • XD các View sử dụng một Layout khác Layout mặc định.

   8.  Hoàn chỉnh ứng dụng web

 • Urls và routing.
 • Các đối tượng quản lý ứng dụng web.
 • Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng web.

    9. Triển khai ứng dụng web

 • Internet Information Services – IIS.
 • Các phương pháp triển khai ứng dụng Web.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học :

Học viên sẽ có khả năng:

 • Thiết kế giao diện sử dụng HTML5 & CSS3.
 • Tổ chức ứng dụng theo mô hình MVC.
 • Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng web trên môi trường ASP.NET MVC 4 sử dụng Razor View Engine kết hợp với ngôn ngữ lập trình C# khai thác dữ liệu từ database SQLSever.
 • Triển khai ứng dụng web trên WebServer.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan