TP. HCM – Tuyển nhân viên It (Net Web App Or Mobile App Developer)

Mô tả: Microsoft.NET Web Developer:
– Window Communication Foundation (WCF).
– Telerik Controls (for Web Applications).
– SQL Serer 2008 Release 2.
– Database skill: Ability to develop Store Procedures and Trigger.
– NHibernate.
– Spring.NET Framework.
– Log4NET.
– SVN (Code Version Control Software).
– Visual Studio (Application Development Environment) latest version.
– Programming Language: ASP.NET, C#.
– Knowing and understand how and when apply Web Services.
– Knowing and understand how to use AJAX.
– Knowing and understand how to use XML.

Mobile Developer:
– XCODE (Apple Apps Development language).
– Andriod (Native Language for Andriod Apps).
– JQUERY.
– PhoneGap (Cross Mobile Platform Development Language).
– NHibernate.
– SVN (Code Version Control Software).
– Knowing and understand how and when apply Web Services.
– Knowing and understand how to use AJAX.
– Knowing and understand how to use XML.

Kỹ năng: Microsoft.NET Web Developer:
– Window Communication Foundation (WCF).
– Telerik Controls (for Web Applications).
– SQL Serer 2008 Release 2.
– Database skill: Ability to develop Store Procedures and Trigger.
– NHibernate.
– Spring.NET Framework.
– Log4NET.
– SVN (Code Version Control Software).
– Visual Studio (Application Development Environment) latest version.
– Programming Language: ASP.NET, C#.
– Knowing and understand how and when apply Web Services.
– Knowing and understand how to use AJAX.
– Knowing and understand how to use XML.

Mobile Developer:
– XCODE (Apple Apps Development language).
– Andriod (Native Language for Andriod Apps).
– JQUERY.
– PhoneGap (Cross Mobile Platform Development Language).
– NHibernate.
– SVN (Code Version Control Software).
– Knowing and understand how and when apply Web Services.
– Knowing and understand how to use AJAX.
– Knowing and understand how to use XML.

Chế độ khác:
– Bảo hiểm theo luật.
– Nghỉ lễ tết theo luật.
– Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
– Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
–  Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty.
– Chế độ nghỉ ngơi lễ tết ,theo quy định của bộ luật lao động hiện hành.
– Chế độ nâng lương: xét tăng lương một năm một lần theo quy định của luật lao động và dựa vào năng lực thực tế.

Yêu cầu hồ sơ:  Gửi cv bằng tiếng Anh và ghi rõ các thông tin dưới đây:
1. Project Name.
2. Project for which company.
3. Role played in the project.
4. Which Technology they have more hand-on experience (experience in doing University project not considered).
5. How long is the project from start to end ?(in Months).
6. What Technology they are interested to level up ? (e.g Mobile App or Web App).
7. Provide evidences to prove (e.g Source code or Application Screen-shot ) that the development project they had involved before (if possible).

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2014

Công ty Tư vấn Giáo dục Tân Việt Á
Địa chỉ:  012 Chung Cư H1, Đường Hoàng Diệu, P 9, Q4. HCM City
Điện thoại: 0933 011 519
Quy mô: không xác định
Website:  www.anc.edu.vn

Mô tả:
– Công ty tư vấn giáo dục, thực tập, việc làm.

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ: MS PHUC
Email: asianetworkconsultancy@gmail.com
Địa chỉ: 012 Chung Cư H1, Đường Hoàng Diệu, P 9, Q4. HCM City
Di động: 0933 011 519
Hình thức liên hệ: qua email

Bài viết liên quan