TP.HCM – Lịch khai giảng thiết kề đồ họa tháng 9 – TT DHSP

TP.HCM – Lịch khai giảng thiết kề đồ họa tháng 9 – TT DHSP

Học phần Thiết kế Web, học phí: 300.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
AB 246 07.00-11.00 06/09 20/09 Cấp tốc
DE 246 13.00-17.00 06/09 20/09 Cấp tốc
HI 357 07.00-11.00 07/09 21/09 Cấp tốc
N 357 19.00-21.00 07/09 05/10

 

Học phần Flash , học phí: 400.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
DE 246 13.00-17.00 06/09 20/09 Cấp tốc
CJ 234567 11.00-13.00 06/09 21/09 Cấp tốc
HI 357 07.00-11.00 07/09 21/09 Cấp tốc

 

Học phần Photoshop 1, học phí: 400.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
AB 246 07.00-11.00 06/09 20/09 Cấp tốc
CJ 234567 11.00-13.00 09/09 21/09 Cấp tốc
KL 357 13.00-17.00 07/09 21/09 Cấp tốc

 

Học phần Photoshop 2, học phí: 450.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
DE 246 13.00-17.00 06/09 20/09 Cấp tốc

 

Học phần CorelDraw 1, học phí: 400.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
KL 357 13.00-17.00 07/09 21/09 Cấp tốc

 

Học phần CorelDraw 2, học phí: 450.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
DE 246 13.00-17.00 06/09 20/09 Cấp tốc

 

Học phần ACAD 1, học phí: 400.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
DE 246 13.00-17.00 06/09 20/09 Cấp tốc

 

Học phần ACAD 2, học phí: 450.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
HI 357 07.00-11.00 07/09 21/09 Cấp tốc

 

Học phần Gtr Điện tử, học phí: 350.000/1hv/1máy
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
AB 246 07.00-11.00 06/09 21/09 Cấp tốc
KL 357 13.00-17.00 07/09 21/09 Cấp tốc

 

Học phần Lắp ráp Cài đặt , học phí: 400.000/1hv
Ca Ngày Giờ Kgiảng Kthúc Ghichú
HI 357 07.00-11.00 07/09 21/09 Cấp tốc

Liên Hệ:

Trung Tâm Tin Học ĐHSP TPHCM,
221 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp HCM 
Tel: (08) 38.392.549, (08) 38.300.609

Bài viết liên quan