Trojan Remover

Trojan Remover hỗ trợ bạn trong việc loại bỏ Malware – Trojan Horses, Worms, Adware, Spyware – độc hại. Đa số các máy quét virus và Trojan có thể phát hiện phần mềm độc hại – Trojan Horses, Internet Worms, Adware/Spyware… – nhưng không phải lúc nào cũng rất hiệu quả trong việc loại bỏ chúng. Trojan Remover được thiết kế đặc biệt để vô hiệu hóa, gỡ bỏ các phần mềm độc hại mà không cần người dùng phải tự chỉnh sửa các tập tin hệ thống hoặc Registry.

Chương trình sẽ quét tất cả các tập tin được tải vào lúc khởi động và nó cũng kiểm tra để xem Windows có tải tập tin, dịch vụ được ẩn bằng Rootkit và cảnh báo cho bạn biết nếu chúng được tìm thấy.

Download:

http://www.simplysupersoft.com/download/dl/trjsetup682.exe

Bài viết liên quan