Tự tay “chế tạo” phần mềm đổi tên file

Đã bao giờ bạn phải đối mặt với việc đổi tên hàng trăm file cùng lúc? Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự chế ra một chương trình để giúp thực hiện điều này.

Hiện nay trên Internet những phần mềm có khả năng đổi tên file hàng loạt không ít. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng, mình có thể tự làm ra hẳn 1 chương trình để thực hiện điều này mà không cần phải tải về một công cụ nào khác.   Ví dụ như bạn có vài trăm bức ảnh sưu tập từ rất nhiều nguồn khác nhau và tất cả được bỏ vào 1 thư mục. Bạn muốn đổi tên tất cả vài trăm bức ảnh này và sắp xếp chúng theo số thứ tự từ bé đến lớn để tiện việc sử dụng và tìm kiếm? Nếu không có phần mềm thì chắc chắn bạn sẽ phải click chuột phải vào từng bức ảnh và chọn rename cho đến khi hoàn tất.   Tuy nhiên việc làm thủ công của bạn có thể thay thế bằng 1 đoạn mã ngắn như sau:

set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set root = fso.getFolder("D:anh")
Dim number for each file in root.Files
number=number+1
file.Name = "anh" & number & "." & fso.GetExtensionName(file.Name)
next

Với thư mục “Danh” là đường dẫn đến thư mục chứa các file cần đổi tên và từ “anh” ở lệnh cuối là tên đoạn đầu của mỗi tập tin ví dụ sau khi chạy chương trình sẽ đổi tên các file trong thư mục trên thành anh1, anh 2, anh 3, anh 4…   Nếu không cần bạn có thể xóa nó đi và tên file chỉ còn 1, 2, 3, 4…   Bạn hãy copy đoạn mã trên vào Notepad và lưu lại với đuôi .vbs bạn chạy file vừa tạo để bắt đầu đổi tên.

Nếu không có lỗi gì các file của bạn sẽ được đổi như thế này.

Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan