Tùy chỉnh modem để nâng cao tốc độ Internet

NetScream sẽ điều chỉnh tùy chọn modem của bạn, do những khó chịu mất kết nối và tình trạng treo sẽ xảy ra ít thường xuyên hơn. Nâng cao tốc độ kết nối internet của bạn với NetScream. Một trong những chất hỗ trợ modem tốt nhất trên thị trường, làm tăng khả năng tốc độ download và upload.

Rất dễ sử dụng, hoàn toàn tương thích với mọi phiên bản của Microsoft Windows và tương thích với tất cả các loại kết nối internet. Tải nhạc, phim và trò chơi internet chơi nhanh hơn.

Giao diện NetScrea.

Làm thay đổi trực tiếp với các tập tin hệ thống đăng ký và hệ thống internet để nâng cao tốc độ download và upload.

Tự động điều chỉnh các thiết lập và thay đổi dựa trên và modem thông số kỹ thuật, khả năng chịu lỗi hoàn toàn hệ thống thực hiện.

NetScream là một công cụ cho tất cả mà cho phép bạn chỉnh sửa các cài đặt modem của bạn để tăng hiệu suất Internet đến 200% hoặc cao hơn!

Không có thay đổi của bạn được thực hiện và tất cả các điều chỉnh và thiết lập được thực hiện trong một giao diện dễ sử dụng mà một đứa trẻ có thể sử dụng.

Hầu hết các chất hỗ trợ modem khác hứa hẹn rằng họ làm việc trong khi bạn nhận thấy có sự khác biệt ở tất cả về tốc độ internet. Ngược lại, này đã được mạnh mẽ thử và thử nghiệm và chứng minh để thực sự làm việc.

Cho dù bạn sử dụng một modem 14.4/28.8/33.6/56k, modem cáp hoặc modem DSL, NetScream sẽ tăng tốc độ kết nối internet của bạn.

Cũng thông báo rằng NetScream sẽ thay đổi cài đặt của bạn modem để xử lý những disconnections gây phiền nhiễu và hang-up để chúng xảy ra ít thường xuyên hơn. Bạn không còn phải đưa lên với tải một file lớn và bị ngắt kết nối ở giữa chuyển giao.

Dưới đây là một số tính năng chính của “NetScream”:

– Tăng cường cả tốc độ truyền internet cũng như tốc độ mạng lưới khu vực địa phương.

– Dễ dàng và giao diện người dùng trực quan, thực hiện tất cả thay đổi thiết lập ngay lập tức

Yêu cầu:

Microsoft , Vista, XP, 2008, 2003, 2000

Intel Pentium (hoặc tương thích) 90 MHz hoặc bộ xử lý cao hơn

16 MB bộ nhớ máy tính hoặc cao hơn

Chuột máy tính hoặc các loại thiết bị trỏ khác

Microsoft Internet Explorer 4 hoặc cao hơn

Có gì mới trong phiên bản này:

– Cập nhật trình cài đặt để sửa chữa một số lỗi cài đặt trên và 2003 máy mà không hỗ trợ các ứng dụng unicode.

Mời các bạn download tại đây.

Theo 24h

Bài viết liên quan