Tùy chỉnh thanh PlacesBar trong hộp thoại Open-Save File

Thanh Placesbar nằm ở bên trái mỗi khi bạn mở (Open),  lưu (Save) một tập tin của Windows hay Office chứa đường dẫn đến các thư mục thường xuyên được sử dụng trên hệ thống như Recent Places, Desktop, Libraries, Computer và Network.

Chúng giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tăng hiệu quả công việc. Tuy nhiên nếu thường xuyên sử dụng các thư mục khác, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh thanh Placesbar theo một trong hai cách bên dưới

1.Sử dụng Registry

Đầu tiên bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run, gõ regedit và nhấn Enter để truy cập Registry Editor. Nếu bắt gặp thông báo User Account Control bạn nhấn Yes để tiếp tục
Trong giao diện hiện ra bạn tìm đến khóa sau
HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies comdlg32 Placesbar. Nếu hai khóa comdlg32 và Placesbar không có, bạn bắt buộc phải tạo mới chúng.
Để tạo khóa comdlg32, bạn nhấn phải chuột vào khóa Policies và chọn New >> Key và đặt tên là comdlg32. Tiếp theo bạn nhấn phải chuột vào khóa comdlg32 vừa tạo và chọn New >> Key và đặt tên là Placesbar

Bạn sẽ có một cấu trúc như hình sau

Tiếp theo bạn nhấn phải chuột vào khóa Placesbar và chọn New >> String Value và đặt tên là Place0. Bạn có thể tạo ra 5 mục với tên lần lượt là Place0, Place1, Place2, Place3, Place4. Bạn nhấp đôi chuột vào từng mục và thiết lập đường dẫn đến các thư mục mình hay sử dụng. Chẳng hạn bạn thường hay sử dụng thư mục Studying trong ổ đĩa E thì bạn thiết lập đường dẫn là E:Studying ở phần Value Data. Làm tương tự với các mục còn lại.

Còn đối với các thư mục hệ thống bạn không cần phải thiết lập đường dẫn mà chỉ cần nhập vào các giá trị ứng với từng đường dẫn.Riêng phần thư mục hệ thống bạn nhấp phải chuột vào khóa Placesbar và chọn New >> DWORD (32-bit) Value và cũng đặt tên là Place0, Place1, Place2, Place3, Place4. Xong nhấp đôi chuột vào khóa vừa tạo và nhập vào con số ứng với đường dẫn đến với thư mục bạn đã tạo. Lưu ý bạn chỉ có thể tạo tối đa 5 thư mục.

Bảng các con số đường dẫn đến thư mục hệ thống.

00 – Desktop
01 – Internet Explorer
02 – Start MenuPrograms
03 – My ComputerControl Panel
04 – My ComputerPrinters
05 – My Documents
06 – Favorites
07 – Start MenuProgramsStartup
08 – Recent
09 – SendTo
0a – Recycle Bin
0b – Start Menu
0c – – logical “My Documents” desktop icon
0d – My Music
0e – My Videos
10 – Desktop
11 – My Computer
12 – My Network Places
13 – NetHood
14 – WINDOWSFonts
15 – Templates
16 – All UsersStart Menu
17 – All UsersPrograms
18 – All UsersStart Menu
19 – All UsersDesktop
1a – Application Data
1b – PrintHood
1c – Local SettingsApplication Data 1d – – Nonlocalized startup
1e – – Nonlocalized common startup
1f – Favorites
20 – Temporary Internet Files
21 – Cookies
22 – History
23 – All UsersApplication Data
24 – WINDOWS directory
25 – System32 directory
26 – Program files
27 – My Pictures
28 – USERPROFILE
29 – – x86 system directory on RISC
2a – – x86 C:Program Files on RISC
2b – C:Program FilesCommon
2c – – x86 Program FilesCommon on RISC
2d – All UsersTemplates
2e – All UsersDocuments
2f – All UsersStart MenuProgramsAdministrative Tools
30 – – Start MenuProgramsAdministrative Tools
31 – Network and Dial-up Connections
35 – All UsersMy Music
36 – All UsersMy Pictures
37 – All UsersMy Video
38 – Resource Directory
39 – Localized Resource Directory
3a – Links to All Users OEM specific apps
3b – USERPROFILELocal SettingsApplication DataMicrosoftCD Burning

Sau khi hoàn tất bạn vào menu File >> Close để thoát khỏi Registry Editor. Giờ đây mỗi khi bạn Open hay Save một tập tin trong Windows Explorer, thanh Place Bar bên trái sẽ xuất hiện với các đường dẫn mới.

2.Sử dụng tiện ích PlacesBar Editor (http://melloware.com/download)

Giao diện của chương trình gồm một thanh công cụ và hai thẻ chính là Windows và Office.

+ Thẻ Windows
: Bạn nhấn vào nút mũi tên sổ xuống ở phần System Folders để chọn lựa các thư mục hệ thống hoặc đánh dấu chọn vào mục Custom, nhấn vào biểu tượng hình thư mục để chọn một thư mục thường hay sử dụng để đưa vào thanh PlacesBar. Giống như cách sử dụng Registry, bạn cũng chỉ có thể chọn tối đa 5 thư mục.

+Thẻ Office: tùy chỉnh lại thanh Placesbar cho các ứng dụng của bộ Microsoft Office 2000/XP/2003/2007. Tại đây bạn đặt tên cho thư mục ở phần Folder Name và nhấn vào nút có biểu tượng hình thư mục để chọn thư mục thường hay sử dụng. Đặc biệt những thư mục này sẽ được thêm vào phần Favourites và cũng sẽ hiển thị trong Windows Explorer

Sau khi hoàn tất các thay đổi, bạn nhấn nút Save để lưu lại. Ứng với mỗi thẻ Windows và Office bạn đều phải nhấn Save và nhấn OK ở thông báo PlacesBar changes made successfully. Để khôi phục trạng thái mặc định bạn nhấn vào nút Defaults và nhấn Yes ở thông báo hiện ra.

Dưới đây là kết quả sau khi thực hiện:

Theo Xahoithongtin

Bài viết liên quan