Tùy chỉnh User Profile mặc định trong Windows 7 – Phần 2

Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn các bước liên quan đến việc tùy chỉnh user profile mặc định trong . Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn quá trình tùy chỉnh user profile mặc định trong Windows 7. Cho đến lúc này chúng ta đã hoàn tất các bước dưới đây:

1. Tạo chuỗi nhiệm vụ để triển khai cài đặt tham chiếu
2. Tạo chuỗi nhiệm vụ để Sysprep và Capture cài đặt tham chiếu
3. Tùy chỉnh cài đặt tham chiếu bằng file Unattend.xml

Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục quá trình bằng cách tùy chỉnh user profile mặc định thông qua việc thực hiện một số bước bổ sung dưới đây:

4. Triển khai và thẩm định cài đặt tham chiếu đã được tùy chỉnh một phần.
5. Tùy chỉnh thủ công thêm cho cài đặt tham chiếu.
6. Sysprep và Capture cài đặt tham chiếu đã được tùy chỉnh hoàn chỉnh.
7. Thẩm định tất cả các tùy chỉnh được thực hiện đối với User Profile mặc định.

Triển khai và thẩm định cài đặt tham chiếu đã được tùy chỉnh một phần

Bắt đầu bằng cách khởi động tham chiếu chưa được cài đặt gì bằng image khởi động LiteTouchPE_x64.iso có trong thư mục Boot của deployment share trên MDT. Khi Windows Deployment Wizard xuất hiện, hãy chọn chuỗi nhiệm vụ để triển khai cài đặt tham chiếu được tùy chỉnh một phần:

Hình 1: Chọn chuỗi nhiệm vụ để triển khai cài đặt tham chiếu được tùy chỉnh trước.

Mẹo: Nếu muốn, bạn có thể cấu hình file CustomSettings.ini trong deployment share của mình để tự động hoàn toàn quá trình triển khai cài đặt. Để có thêm thông tin về cách thực hiện này, bạn có thể tham khảo phần 7 và phần 8 trong loạt bài triển khai Windows 7 đã được chúng tôi giới thiệu trước đây.

Thực hiện theo các nhắc nhở của wizard. Trên trang Specify Whether To Capture An Image, như thể hiện trong hình bên dưới, cần chọn Do No Capture An Image Of This Compute vì chúng ta vẫn chưa kết thúc việc tùy chỉnh cài đặt tham chiếu của mình:

Hình 2: Cần chọn tùy chọn Do No Capture An Image Of This Compute

Khi kết thúc wizard, MDT sẽ triển khai cài đặt tham chiếu đã được tùy chỉnh một phần của bạn vào máy tính tham chiếu. Lúc hoàn tất quá trình triển khai, bạn sẽ tự động đăng nhập vào máy tính tham chiếu với tư cách Administrator.

Giờ đây chúng ta hãy đi xem 5 tùy chỉnh đã thực hiện bằng cách sử dụng answer file (Unattend.xml) có thực sự làm việc hay không. Đầu tiên, hãy khởi chạy Internet Explorer và lưu ý rằng First Run Wizard không xuất hiện và trang chủ IE là website mà chúng tôi đã chỉ định trong answer file của mình:

Hình 3: Bước 1 trong quá trình thẩm định tùy chỉnh trước được thực hiện bằng sử dụng file Unattend.xml

Tiếp đến, nếu kích nút Start chúng ta sẽ thấy tính năng Games đã được bật:

Hình 4: Tính năng Games đã được kích hoạt

Mở Programs and Features trong Control Panel và kích Turn Windows Features On hoặc Off sẽ cho phép bạn thẩm định tính năng XPS Viewer hiện chưa được cài đặt:

Hình 5: Tính năng XPS Viewer hiện chưa được cài đặt

Cuối cùng, mở Problem Reporting Settings trong Control Panel, chúng ta có thể thẩm định được rằng thông tin báo lỗi của Windows sẽ tự động được upload lên Microsoft.

Hình 6: Thông tin báo cáo lỗi sẽ tự động được upload lên Microsoft

Vậy tất cả 5 tùy chỉnh tùy chỉnh qua việc sử dụng file Unattend.xml đều có tác dụng như mong đợi đối với cài đặt tham chiếu.

Tùy chỉnh thủ công cài đặt tham chiếu

Giờ đây chúng ta hãy đi thực hiện một cách thủ công một số tùy chỉnh khác cho bản cài đặt tham chiếu. Chúng ta sẽ thực hiện 5 tùy chỉnh thủ công như dưới đây:

1. Ghim shortcut của Windows Remote Assistance vào menu Start.
2. Ghim shortcut của Remote Desktop Connection vào Taskbar.
3. Thay đổi khung nhìn mặc định của thư viện Documents từ Details thành Content
4. Thay đổi khung nhìn Control Panel từ Category thành Small Icons.
5. Thay đổi Desktop Background từ ảnh mặc định thành màu xanh nhạt.

Đầu tiên, kích Start, Programs, Maintenance, và kích phải vào Windows Remote Assistance để ghim shortcut cho mục này vào menu Start:


Hình 7: Ghim Windows Remote Assistance vào menu Start

Tiếp đến, kích Start, Programs, Accessories, kích phải vào Remote Desktop Connection để ghim shortcut cho mục này vào taskbar:

Hình 8: Ghim shortcut cho Remote Desktop Connection vào Taskbar

Tiếp đến, mở thư viện Documents và thay đổi khung nhìn mặc định từ Details thành Content:

Hình 9: Thay đổi khung nhìn của thư viện Documents từ Details thành Content

Mở Control Panel và thay đổi khung nhìn mặc định từ Category thành Small Icons:

Hình 10: Thay đổi khung nhìn mặc định của Control Panel từ Category thành Small Icons

Cuối cùng, mở Desktop Background từ Personalization trong Control Panel và thay đổi Desktop Background từ ảnh mặc định thành ảnh có màu xanh nhạt:

Hình 11: Chọn ảnh nền cho desktop

Cho tới đây chúng ta đã kết thúc việc tạo các tùy chỉnh bổ sung cho cài đặt tham chiếu của mình.

Sysprep và Capture cài đặt tham chiếu đã được tùy chỉnh hoàn toàn

Chúng ta hãy thực hiện “sysprep” cài đặt tham chiếu của mình và capture image của nó. Sau đó sử dụng MDT để thực hiện hai hành động này. Sau khi đăng nhập vào máy tính tham chiếu dưới đặc quyền Administrator, kích Start, kích phải vào Computer, chọn Map Network Drive. Khi đó map ổ đĩa mạng đến deployment share trên máy tính MDT của bạn:

Hình 12: Map ổ đĩa mang vào deployment share trên máy tính MDT

Khi ổ đĩa được map được mở trong Windows Explorer, kích đúp vào thư mục Scripts để hiển thị các nội dung của nó. Bạn sẽ thấy hai file mang tên LiteTouch, file đầu là một file VBScript (.vbs) còn file thứ hai là Windows Script (.wsh).

Hình 13: Các nội dung của thư mục Scripts trong deployment share

Kích đúp vào file LiteTouch thứ hai (file Windows Script hoặc .wsh) để khởi chạy Windows Deployment Wizard từ máy tính tham chiếu. Khi wizard xuất hiện, chọn Sysprep và Capture chuỗi nhiệm vụ:

Hình 14: Chọn chuỗi nhiệm vụ cần Sysprep và Capture

Thực hiện theo các bước có trong wizard cho tới khi bạn đến trang Specify Whether To Capture An Image và trên trang đó cần chọn tùy chọn Capture An Image Of This Reference Computer. Thẩm định rằng trường Location là thư mục Captures trong deployment share trên máy tính MDT của bạn và chỉ định tên file cho image mà bạn sẽ capture máy tính tham chiếu (chúng tôi đã chọn tên STEP-2.wim trong trường hợp này):

Hình 15: Chọn tùy chọn Capture An Image Of This Reference Computer

Khi đã hoàn tất wizard, quá trình Sysprep sẽ chạy trên cài đặt tham chiếu đã tùy chỉnh để remove tất cả các thông tin cụ thể về máy:

Hình 16: Sysprep đang thực hiện tiến trình trên cài đặt tham chiếu

Khi Sysprep kết thúc, LiteTouch wizard sẽ capture image .wim của cài đặt tham chiếu đã được sysprep và upload nó lên thư mục Captures trong deployment share của máy tính MDT. Quá trình này sẽ mất một chút thời gian để hoàn tất:

Hình 17: Capture image của cài đặt tham chiếu đã được sysprep

Khi quá trình capture kết thúc, máy tính tham chiếu sẽ khởi động lại. Nếu bạn vào máy tính MDT của mình và quan sát bên trong thư mục Captures trong deployment share bằng Windows Explorer, khi đó bạn sẽ thấy cài đặt tham chiếu đã được capture của mình:

Hình 18: Cài đặt tham chiếu sau khi capture đã được upload lên thư mục Captures trong deployment share của máy tính MDT.

Kết luận

Lúc này tất cả những gì chúng ta cần thực hiện là thẩm định rằng 10 tùy chỉnh mà chúng ta đã thực hiện – trong đó có 5 tùy chỉnh được thực hiện tự động thông qua file Unattend.xml và 5 tùy chỉnh được thực hiện thủ công sau khi triển khai cài đặt tham chiếu – có hiệu lực thực sự đối với image capture hay không. Để thực hiện điều này, chúng ta sẽ import image đã được capture của mình vào Deployment Workbench, tạo một chuỗi nhiệm vụ mới trên Standard Client Task Sequence template, điều chỉnh file Unattend.xml cho chuỗi nhiệm vụ này để thiết lập CopyProfile có giá trị True, triển khai image đã được capture vào hệ thống mục tiêu bằng chuỗi nhiệm vụ này, tạo một user cục bộ mới trên hệ thống mục tiêu, xem 10 tùy chỉnh mà chúng ta thực hiện có hiệu lực hay không đối với profile mặc định. Tất cả các bước thực hiện cụ thể sẽ được chúng tôi giới thiệu cho các bạn trong phần tiếp theo.

Văn Linh (Theo Windowsnetworking)/quantrimang

Bài viết liên quan