Tuyển tập thủ thuật IT

Internet Explorer (IE) là một trình duyệt web không xa lạ gì đối với người dùng . Tuy nhiên, thao tác sao cho nhanh và gọn trên chương trình này khi duyet web thì không phải ai cung biết nhiêu.

Download:

/Data/Soft/2008/08/01/Tuyen_tap_thu_thuat_IT.rar

Bài viết liên quan