UltraFileSearch – tìm kiếm nội dung bên trong tập tin, thư mục

Cần tìm kiếm không chỉ tên tập tin, tên thư mục, ngày tạo, dung lượng tập tin mà còn cả nội dung bên trong? Ứng dụng miễn phí UltraFileSearch sẽ trợ giúp bạn.

UltraFileSearch phiên bản miễn phí tuy có một số giới hạn về tính năng so với bản có phí, nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của hầu hết người dùng. Bản miễn phí UltraFileSearch Lite gồm 2 bộ: cài đặt (Setup) và không cần cài đặt (Portable), tùy theo nhu cầu mà bạn chọn dùng.

UltraFileSearch Lite có giao diện trực quan, dễ dùng. Ứng dụng gồm 3 thẻ: tập tin và thư mục (Files and Folders), nội dung (Containing Text), ngày và dung lượng (Date and Size).

Tại thẻ Files and Folders bạn nhấn nút Browse chọn ổ đĩa hay thư mục cần tìm. Nhập tên tập tin/thư mục tại ô File Name. Bạn có thể tùy chọn chế độ hiển thị như hiển thị tên tập tin (Show Filenames), tên thư mục (Show Foldernames) hay chế độ tìm, tìm cả thư mục con (Search in Subfolders), thư mục ẩn (Include Hidden Folders)…

Nhấn nút Search để UltraFileSearch tiến hành tìm kiếm. Kết quả hiển thị cung cấp khá nhiều thông tin như tên tập tin, thư mục, kích thước, phần mở rộng, kiểu tập tin, ngày chỉnh sửa… Bạn dễ dàng biết tổng số tập tin và thư mục tìm thấy.

Bên cạnh khả năng tìm kiếm tên tập tin/thư mục, UltraFileSearch còn cho phép bạn tìm kiếm tập tin/thư mục theo nội dung bên trong (nội dung bằng tiếng Anh). Chọn thẻ Containing Text. Bạn chú ý dấu “&”, kết quả tìm kiếm sẽ kết hợp các điều kiện trong 2 thẻ Files and Folders và Containing Text. Bạn có thể chọn điều kiện tìm theo từ (Word) hay cụm từ (Phrases), có ít nhất 1 từ/cụm từ trong tập tin (Match Any), tất cả từ/cụm từ trong tập tin (Match All)…

Bạn có thể tìm tập tin/thư mục theo ngày hay dung lượng tập tin. Trong thẻ Date and Size, bạn nhấn chọn mục Date và tùy chọn chế độ mà bạn cần tìm: ngày chỉnh sửa (Date Modified), ngày tạo (Date Creation), ngày truy cập (Date Last Access). Nếu cần tìm theo dung lượng tập tin, nhấn chọn mục Size và nhập dung lượng.

Chú ý: Các thẻ Containing Text, Date and Size đều xuất hiện dấu “&” phía trước nghĩa là kết quả tìm sẽ là kết hợp các điều kiện ở cả 3 thẻ Files and Folders, Containing Text, Date and Size. Nếu bạn không cần tìm theo nội dung, hãy xóa bỏ điều kiện cần tìm trong thẻ Containing Text. Lúc này kết quả tìm sẽ là kết hợp các điều kiện ở 2 thẻ Files and Folders và Date and Size

Theo: Pcworld VN

Bài viết liên quan