UltraGet Online Video Downloader – Download video từ nhiều trang web

UltraGet Online Video Downloader là hỗ trợ download video trực tuyến từ nhiều trang web khác nhau trên thế giới.

Các tính năng chính:

* Tải video trên YouTube
* Tải về Google video
* Tải về Yahoo video
* Tải video Dailymotion
* Tải video Photobucket
* Chế độ Batch download

Download

http://www.ultraget.com/ultraget-free.exe

Bài viết liên quan