Uninstall Tool – Tháo bỏ phần mềm không cần thiết

Uninstall Tool 2.9.8 là chương trình sẽ giúp bạn có thể tháo bỏ hàng loạt những không cần thiết. Chương trình cố thể là lựa chọn hợp lý hơn so với một tiện ích vừa nặng nề, vừa thiếu hoàn thiện như “Add/Remove Programs” – chương trình thiếu rất nhiều tính năng và tùy chọn trên nền của Microsoft. Các chức năng chính của Uninstall Tool:

– Tốc độ cực nhanh, dung lượng nhỏ, rất hữu hiệu.
– Giao diện người dùng trực quan, dễ thao tác.
– Không cần cài đặt – bạn có thể sử dụng từ ổ USB.
– Cho phép bạn nhìn thấy được cả những phần mềm được ẩn đi.
– Chức năng tìm kiếm trực quan.
– Cho phép bạn có thể xóa chương trình nếu quá trình tháo bỏ không thành công.
– Lưu danh sách phần mềm trong máy thành tập tin HTML.

Download:

http://www.crystalidea.com/download/utool2.exe

Bài viết liên quan