USB Secure – Mật khẩu bảo vệ USB

USB Secure giúp bạn mật khẩu bảo vệ USB , ổ thumb, thanh bộ nhớ, ổ bút, ổ nhảy, ổ flash và ổ cứng bên ngoài. Nó hỗ trợ plug and play và chạy tự động sau khi một ổ đĩa USB được cắm vào, hỏi bạn mật khẩu cho nó. USB an toàn là rắc rối miễn phí và không cần một nhà khoa học tên lửa để làm chủ.

 

Các tính năng và lợi ích:

– Bảo vệ mật khẩu: USB Secure là một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ mật khẩu và tất cả các ổ USB cũng như phương tiện truyền thông khác.

– Không có quyền quản trị: không đòi hỏi bất kỳ quyền quản trị mật khẩu bảo vệ ổ đĩa USB và các phương tiện truyền thông cầm tay khác.

– Tương thích: Chương trình làm việc trên tất cả các hương vị của Windows như Windows 2000 / / Windows Vista / .0. Cũng như hoạt động tốt trên tất cả các phương tiện truyền thông di động bên ngoài như ổ đĩa flash USB, Thumb Drives, thẻ nhớ, Pen Drives.

– Tính năng Autoplay: tự động bảo vệ ổ đĩa USB và tất cả các thiết bị lưu trữ bên ngoài đang cắm vào của bạn.

– Đáng tin cậy và độc lập: bảo vệ dữ liệu của ổ đĩa USB bằng cách sử dụng các phương pháp bảo vệ.

– User Friendly Interface: dễ cài đặt, chạy và sử dụng.

– Dễ sử dụng: dễ dàng để sử dụng chương trình với giao diện người dùng thân thiện.

Có gì mới trong phiên bản này:

Phiên bản cập nhật của USB Secure 1.5.8 giúp tăng cường khả năng tương thích với các phiên bản 64-bit của Windows 7.0, cũng như sửa các lỗi nhỏ với Virtual Drive truy cập dữ liệu.

Download

Bài viết liên quan