W32/CleanAntiAv Trojan Removal Tool

Công cụ này sẽ dò tìm và loại bỏ Trojan W32/CleanAntiAv và các biến thể của nó khỏi của bạn. Cleanantiav.exe sẽ dò tìm và loại bỏ hoàn toàn Trojan W32/CleanAntiAv khỏi hệ thống. Download cleanantiav.exe và lưu nó vào một sổ địa chỉ tạm thời. Kích đúp vào cleanantiav.exe để chạy ứng dụng. Thực hiện theo các bước hướng dẫn để dò tìm và loại bỏ Trojan W32/CleanAntiAv khỏi máy tính của bạn.

Download:

http://www.protectorplus.com/download/cleanantiav.exe

Bài viết liên quan