Web2PDFConverter – Chuyển đổi các file PDF trong Google Docs

Web2PDFConverter 2.4.4 là một công cụ chuyển đổi pdf mở rộng cho Google Chrome. Một trong những tính năng độc đáo của nó là khả năng chuyển đổi các file PDF trong Google Docs bạn xem, bạn cũng có thể chọn để lưu các tập tin pdf trong Google Docs. Lưu ý: Trong quá trình chuyển đổi, bạn không được chuyển sang tab khác.

Download

https://chrome.google.com/extensions/detail/bkanhckocooacphbnclgcndnpfpoppdk

Bài viết liên quan