WebSite Auditor for Linux – Công cụ tối ưu hóa website

WebSite Auditor là SEO duy nhất hỗ trợ người dùng tối ưu hóa website ở 2 cấp độ: on-site (tên miền) và on-page (nội dung).

WebSite Auditor cho phép người dùng nâng thứ hạng tiềm năng của toàn site cũng như của các từ khóa được chọn.

Tính năng:

– Phân tích cấu trúc website
– Kiểm tra từng trang theo nhiều dạng cấu trúc khác nhau và các nhân tố liên quan đến mã hóa HTML
– Hỗ trợ giảm thiểu vấn đề khi tải trang
– Cảnh báo khi có link hỏng
– Kiểm soát việc mã hóa HTML lỗi
– Kiểm soát các vấn đề về tiêu đề trang
– Hỗ trợ kiểm soát hoàn toàn cấu trúc đường dẫn của website
– Hỗ trợ phân phối lại thứ hạng Google PageRank giữa các trang
– Theo dõi mức độ phổ biến của trang trong truyền thông xã hội
– Kiểm soát các nhân tố xếp hạng cho tên miền

Download:

http://www.link-assistant.com/website-auditor/download.html

Bài viết liên quan