Win2PDF – Tạo văn bản PDF trên win

Win2PDF 7.0.46 là tạo ra các văn bản pdf với bất cứ chương trình nào của windows có trong của bạn (như Office, Accouting, các giải pháp kinh doanh…).
PDF là định dạng file được chia sẻ rất nhiều trên mạng. Nó có chất lượng cao, rõ nét, và khả năng bảo vệ tốt hơn các file văn bản thông thường. Vì thế ngày càng có nhiều người chuyển các file văn bản của mình sang định dạng PDF.

Download:

http://www.win2pdf.com/download/w2pdf.exe

Bài viết liên quan