Windows 10: Mở nhanh cửa sổ thiết lập hệ thống với tính năng GodMode

Nếu như trình đơn Settings và Control Panel quá phức tạp, bạn có thể sử dụng tính năng để tìm tất cả thiết lập trong máy tính của mình.

Trong , các thiết lập và điều kiển được phân chia ra giữa trình đơn Settings mới và Control Panel truyền thống.

Ví dụ, một số thiết lập cho màn hình cảm ứng và Windows Update chỉ có thể được tìm thấy trong trình đơn Settings. Trong khi đó, một số thiết lập khác như Device Manager thì vẫn có thể được truy cập thông qua Control Panel.

Điều này sẽ khiến cho bạn có cảm giác bị “mắc kẹt” giữa trình đơn Settings và Control Panel. Vì vậy, có một cách để truy cập đến tất cả thiết lập và điểu kiển trong máy tính của bạn tại cùng một nơi.

Đó là tính năng GodMode.

GodMode thực chất là một shortcut cho phép truy cập đến tất cả bảng điều khiển của hệ thống. Với GodMode, người dùng có thể truy cập, thay đổi các tính năng mạnh mẽ nhất của hệ điều hành Windows một cách dễ dàng.

Để có thể kích hoạt GodMode, bạn hãy nhấn chuột phải vào bất cứ đâu trên màn hình Desktop và chọn New > Folder.

windows-25-8-10GodMode thực chất là một shortcut cho phép truy cập đến tất cả các điều khiển của hệ thống.

Sau đó hãy thay tên của thư mục (Folder) vừa tạo bằng đoạn mã: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

windows-25-8-11Thay tên Folder vừa tạo bằng đoạn mã trên để kích hoạt GodMode.

Ngay sau khi nhấn Enter, biểu tượng tương ứng với Folder vừa tạo sẽ được thay bằng biểu tượng của Control Panel.

windows-25-8-12Biểu tượng Control Panel sẽ tự động thay thể cho biểu tượng Folder vừa tạo trước đó.

Từ bây giờ, bạn chỉ cần nhấn đúp vào biểu tượng mới này để có thể thay đổi tất cả thiết lập và điểu kiển trong máy tính của mình.

Theo PCWorld VN

Bài viết liên quan