Windows 10: Thêm thư mục vào danh sách All Apps

Với vài thao tác đơn giản, bạn có thể thêm các thư mục bên ngoài vào danh sách trên trình đơn Start.

Mặc dù trình đơn Start trên cho phép người dùng thỏa thích tùy biến và làm chủ trình đơn mới này theo ý riêng của mình, tuy nhiên hẳn ít người biết được thực tế là danh sách All Apps mặc định không cho phép người dùng kéo thả thư mục ngoài vào danh sách này tương tự như Windows 7.

Thay vào đó, mỗi khi muốn thêm một thư mục ngoài vào danh sách này, bạn chỉ có thể thông qua ứng dụng .

Vì vậy, để thực hiện điều này, trước hết bạn cần tạo một shortcut cho thư mục mình muốn thêm vào danh sách All Apps và đặt lại tên cho shortcut của thư mục đó sao cho thuận tiện sử dụng sau khi thiết lập hoàn tất.

Tiếp đến, hãy khởi chạy ứng dụng File Explorer và mở theo đường dẫn: “C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs”

Lúc này, bạn sao chép và dán shortcut vừa tạo vào thư mục Programs của đường dẫn trên. Trong trường hợp xuất hiện một cửa sổ dạng pop-up, bạn chỉ cần nhấn nút Continue để cho phép quyền quản trị.

all-apps-9-10

Dùng File Explorer để thêm thư mục vào danh sach All Apps.

Sau khi đã hoàn tất các thao tác sao chép và dán, bạn mở trình đơn Start và nhấn vào nút All Apps, rồi tìm đến tìm đến ký tự đầu tiên của shortcut vừa thêm trong danh sách này.

Tại đây, shortcut sẽ hiển thị chung với các ứng dụng có sẵn khác và kèm theo tên gán (tag) “New”. Tên gán này thường xuất hiện cùng với các ứng dụng vừa được cài đặt.

all-apps-9-10-1

Danh sách All Apps trên trình đơn Start.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm tương tự cho ứng dụng khác, bằng cách sao chép và dán shortcut tập tin .exe của ứng dụng mình muốn thêm.

Ngoài ra, bạn không nhất thiết phải tạo một shortcut cho thư mục mình muốn thêm, tuy nhiên, làm như vậy sẽ giúp tiết kiệm được khoảng dung lượng lưu trữ, bởi vì thư mục của bạn có thể nằm bất cứ ổ đĩa nào mà chứ không hẳn là ổ đĩa C.

Theo PCWorld VN

Bài viết liên quan