WinMHR

WinMHR là một phát hiện virus miễn phí. WinMHR sử dụng công nghệ nổi tiếng của Team Cymru Malware Hash Registry giúp nhanh chóng tìm thấy tập tin độc hại định cư hoặc đang chạy trên của bạn.

Các tính năng chính:

1. Giám sát tất cả các chương trình chạy trên máy tính để phát hiện mối nguy hiểm.
2. Dễ dàng kiểm tra các tập tin, thư mục, hoặc toàn bộ ổ đĩa chứa phần mềm độc hại.
3. Lập lịch quét theo ý của bạn.
4. Hoạt động trên SP3, Vista, .

Download

http://media.team-cymru.org/WinMHR/installers/WinMHR%20Beta%20Setup.exe

Bài viết liên quan