WinShell Portable – Hỗ trợ soạn thảo văn bản LaTeX

WinShell 3.32 là miễn phí hỗ trợ soạn thảo văn bản LaTeX. Được thiết kế để chạy trên Windows, nhưng WinShell cũng có thể hoạt động trong Linux nhờ Wine. Tính năng:

WinShell hỗ trợ tô màu cú pháp cho văn bản TeX và tạo một giao diện thân thiện giúp người sử dụng thực hiện các thao tác biên dịch tài liệu LaTeX bằng bộ MikTeX hoặc TeXLive đã cài sẵn trong máy. Ngoài ra, một số tính năng phụ hữu ích của WinShell gồm có:

– Hỗ trợ Unicode và các file dạng Unix[2].
– Hỗ trợ tạo bảng một cách nhanh chóng.
– Kiểm tra chính tả được tích hợp trong phần mềm, dựa trên Hunspell
– Gấp khối lệnh (code folding)
– Hộp thoại hỗ trợ tạo danh mục tài liệu tham khảo (Bibliography).
– Có phiên bản Portable WinShell, chạy trực tiếp, không cần phải cài đặt.

Download:

http://www.winshell.org/WinShell332Portable.zip

Bài viết liên quan