WordPress – Tạo blog mã nguồn mở

là một mở và miễn phí để làm cá nhân, trang web cá nhân nổi tiếng. WordPress được xây dựng trên sự tiện dụng, cùng với các định dạng chuẩn của web. WordPress sẽ luôn miễn phí và vô giá!

Đơn giản, WordPress là phần mềm bạn muốn sử dụng khi bạn thực sự muốn làm một trang web cá nhân, chứ không phải đánh vật với nó.

wordpress

Download:
http://download1.rada.vn/data/soft/2013/12/13/wordpress-3.8.zip

Bài viết liên quan