Xem tất cả hoạt động của bạn bè trong News Feed trên Facebook

Nếu bạn cảm thấy rằng có rất nhiều nội dung mà bạn đang bị thiếu và bạn muốn nhận được nhiều tin tức hơn từ News Feed của bạn, có một cách làm điều đó. Bây giờ Facebook đã cho phép người dùng duyệt tin tức trên News Feed với số lượng lớn.

Nếu bạn xem Facebook theo đường link: https://www.facebook.com/?sk=nf_all , bạn sẽ thấy News Feed của bạn có nhiều nội dung hơn từ nhiều nguồn hơn. Liên kết này được phát hiện bởi Tom Waddington.

Tom Waddington nói: Tôi có thể xác nhận rằng News Feed All thực tế cho thấy có nhiều nội dung hơn so với các nguồn tin bình thường (trong cả 2 chế độ Top stories hoặc Most recent). Ví dụ: Trong giờ gần nhất, tôi có 15 nội dung khác nhau trên News Feed thông thường của tôi. Và trên News Feed All tôi có 35 nội dung.

Tuy nhiên, Feed All không thực sự là lấy tất cả dữ liệu. Inside Facebook cho biết rằng nó không bao gồm các thông tin như trạng thái bạn bè like… và Nó không tự động cập nhật.

Và thật sự chưa rõ ràng liên kết All là một thử nghiệm mới hay là nó đã tồn tại và chưa được khám phá trong một thời gian dài. Theo tôi có lẽ Facebook đang có kế hoạch thêm một lựa chọn xem nội dung toàn diện so với những cách có sẵn để duyệt các nguồn tin. và mục đích của việc này là gì, Tôi nghĩ rằng đó là một kế hoạch lớn, có thể là nhắm đến việc quảng cáo thông tin sản phẩm nhiều hơn đến người dùng.

Và có vẻ như Facebook đang thử nghiệm trên một số người dùng, hoặc trên đất mỹ.

Nguồn: echip

Bài viết liên quan