XfirePasswordDecryptor – Khôi phục mật khẩu đăng nhập bởi Xfire

XfirePasswordDecryptor là miễn phí giúp bạn khôi phục mật khẩu đăng nhập bởi Xfire ngay lập tức. Xfire là công cụ miễn phí tự động kiểm tra khi nào các thủ đang chơi online cùng với hơn một triệu thành viên khác.

Penetration Testers có thể được sử dụng để phục hồi mật khẩu đăng nhập Xfire. Bạn có thể copy file cấu hình (Xfireuser.ini) từ một bị lỗi sang khác và khôi phục mật khẩu trên đó.

XfirePasswordDecryptor hoạt động trên hầu hết nền tảng hệ điều hành bắt đầu từ đến hệ điều hành mới nhất .

Một số tính năng chính:

– Giải mã và khôi phục mật khẩu đăng nhập bởi Xfire ngay lập tức.

– Khôi phục bất kỳ mật khẩu không phân biệt chiều dài hoặc độ phức tạp.

– Lưu danh sách khôi phục mật khẩu sang tập tin HTML để chuyển vào hệ thống khác hoặc sử dụng trong tương lai.

– Hỗ trợ cài đặt và gỡ bỏ phần mềm.

Hướng dẫn

Cài đặt XfirePasswordDecryptor:

XfirePasswordDecryptor đi kèm với file Installer, do vậy bạn có thể cài đặt trên hệ thống để sử dụng thường xuyên. Quá trình cài đặt hết sức đơn giản chỉ cần Next -> Next -> Finish.

Nếu muốn gỡ bỏ chương trình bạn chỉ cần sử dụng chức năng Uninstaller.
Cách sử dụng XfirePasswordDecryptor:

– Khởi động XfirePasswordDecryptor trên hệ thống của bạn sau khi cài đặt.

– Chọn tập tin “Xfire Settings” (XfireUser.ini). Thường được tìm thấy tại “C:UsersAdministratorAppDataRoamingXfire”. (Vista/Win7).

– Tiếp theo click vào nút “Start Recovery” để bắt đầu quá trình khôi phục mật khẩu.

– Cuối cùng bạn lưu tất cả danh sách mật khẩu được khôi phục sang tập tin HTML bằng cách nhấn vào nút “Save to HTML”.

Bài viết liên quan