XN Resource Editor – Chỉnh sửa mã nguồn file exe

XN Resource Editor là một trình nguồn mở hỗ trợ thay đổi thông tin tài nguyên (resource) trong một tập tin .RES, .EXE, .DLL , …. các resouce bao hàm: icon, hình, chữ, … của chương trình đó.

mã nguồn mở viết bằng Borland Delphi, nên bạn có thể tải về sử dụng miễn phí, đồng thời cũng có thể tải về bản mã nguồn (source code) để tìm tòi học hỏi thêm.

Tuy nhiên, cần lưu ý là hành vi thay đổi nội dung trình ứng dụng không phải của mình nhằm mục đích không trong sáng là không hợp pháp.

Download:

Bài viết liên quan