Xóa lịch sử tìm kiếm trên Bing

Nếu bạn dùng cả công cụ tìm kiếm chứ không chỉ Google, đương nhiên bạn nên biết cả cách bảo mật bằng kỹ năng xóa lịch sử tìm kiếm .

Bing là công cụ tìm kiếm trên web của Microsoft và được người ta sử dụng khá nhiều mặc dù vị thế số 1 trong mảng này của Google là không thể bàn cãi. Đương nhiên nếu bạn đã và đang tìm kiếm bằng Bing thì bạn cũng nên học cách xóa lịch sử tìm kiếm Bing để giữ bảo mật, giống như xóa lịch sử tìm kiếm Google vậy.

Hướng dẫn xóa lịch sử tìm kiếm Bing

Bước 1: Ngoài giao diện trang chủ của Bing (bing.com), hãy đăng nhập tài khoản Microsoft và tìm bấm biểu tượng bánh răng cưa bên góc phải trên.

bing-16-12

Xóa lịch sử tìm kiếm Google: Ngoài giao diện trang chủ của Bing (bing.com), hãy tìm bấm biểu tượng bánh răng cưa (khoanh đỏ).

Bước 2: Vào mục Lịch sử.

bing-16-12-1

Xóa lịch sử tìm kiếm Google: Vào mục “Lịch sử”.

Bước 3: Để chuột bên trên mục tìm kiếm muốn xóa và bấm vào Xóa.

bing-16-12-2

Xóa lịch sử tìm kiếm Google: Để chuột bên trên mục tìm kiếm muốn xóa và bấm vào Xóa (mũi tên).

Bước 4: Nếu muốn xóa sạch lịch sử tìm kiếm với Bing từ trước đến nay, hãy bấm nút Xóa tất cả bên góc phải trên. Nếu muốn Bing không lưu lại lịch sử tìm kiếm từ nay về sau, hãy bấm Tắt.

bing-16-12-3

Xóa lịch sử tìm kiếm Google: Nếu muốn xóa sạch lịch sử tìm kiếm với Bing từ trước đến nay, hãy bấm nút “Xóa tất cả” (nút 2). Nếu muốn Bing không lưu lại lịch sử tìm kiếm từ nay về sau, hãy bấm Tắt (nút 1).

Bước 5: Sau khi bấm Xóa tất cả, hãy xac nhận quyết định này một lần nữa bằng cách chọn Có, xóa tất cả lịch sử tìm kiếm.

bing-16-12-4

Xóa lịch sử tìm kiếm Google: Sau khi bấm “Xóa tất cả”, hãy xac nhận quyết định này một lần nữa bằng cách chọn “Có, xóa tất cả lịch sử tìm kiếm” (khung đỏ).

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan