Xóa thông số ‘ngầm’ trên ảnh số

Các thông số “ẩn” lưu trên ảnh (exif), như loại máy ảnh, thông số ISO, tiêu cự, thời chụp… giúp người xem ảnh hiểu thêm về bức ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn người khác biết những thông số đó, bạn có thể xóa chúng.

Công cụ Metanull (tải tại đây) sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

Metanull có giao diện trực quan, cho phép bạn xóa thông số của từng ảnh riêng lẻ hay hàng loạt ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng theo 3 bước.

Trong , để xem thông số ảnh nào đó, bạn nhấn chuột phải trên ảnh thu nhỏ (thumbnail) của nó, chọn Properties, mục Details.

Muốn xóa các thông số này, bạn mở chương trình Metanull, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn ảnh cần xóa thông số. Với ảnh riêng lẻ, chọn ô Single file, nhấn nút Select. Với một thư mục ảnh, chọn ô Batch folder, nhấn nút Browse đến thư mục chứa ảnh. Chú ý nhấn chọn ô “Also scan subfolder” để chọn ảnh trong thư mục con.

Bước 2: Nhấn nút Browse chọn nơi lưu ảnh.

Bước 3: Nhấn nút Null It! chương trình sẽ tiến hành xóa thông số ảnh.

Sau khi Metanull thực hiện, bạn không còn thấy các thông số ảnh.

Theo: Pcworld VN

Bài viết liên quan