XPCSpy Pro – Giám sát hoạt động máy tính

XPCSpy Pro là một giải pháp giám sát các hoạt động của tại nhà hoặc trên văn phòng. Một gián điệp dễ sử dụng, cho phép bạn giám sát, ghi lại mọi hoạt động trên của bạn trong chế độ ẩn (bao gồm cả tổ hợp phím, các trang , các ứng dụng, thông tin clipboard, hoạt động hệ thống, mail, và các cuộc hội thoại chat. Bạn có thể xem các hoạt động của máy tính khi bạn không dùng máy để xem chính xác những gì người khác đăng nhập vào máy tính của bạn. Bởi XPCSpy Pro có thể tạo các báo cáo và gửi về địa chỉ e-mail mà bạn ấn định trước, hoặc tải lên chúng vào máy tính khác thông qua .

Download:

http://www.x-pcsoft.com/download/xpcspyp.exe

Bài viết liên quan