Xử lý ảnh

Đây là cuốn sách nói về công nghệ xử lý ảnh, rất hữu ích cho những người nghiên cứu về điều khiển hiện đại. Chương 1. Cơ sở xử lý ảnh
Chương 2. Cải thiện ảnh
Chương 3. Phục hồi ảnh
Chương 4. Mã hoá ảnh

Download:

/Data/Soft/2008/08/29/xulyanh.rar

Bài viết liên quan