YetAnotherForum – Phần mềm diễn đàn mã nguồn mở

YAFN là diễn đàn mã nguồn mở cho phép các trang web chạy trên ASP.NET. YetAnotherForum được viết mã hoàn toàn bằng C# ASP.NET, cộng với mã nguồn mở và sử dụng nền tảng Microsoft SQL Server, hỗ trợ các tính năng chuẩn của một diễn đàn và bộ soạn thảo WYSIWYG khá phong phú và đầy đủ.

Hơn nữa, YetAnotherForum còn có thể làm việc trên bất kỳ máy chủ web hỗ trợ ASP.NET v2.0 (hoặc cao hơn) và SQL Server. Phần mềm đã được cấp Giấy phép chuẩn GPL. Hiện nay được nhiều người sử dụng khắp nơi trên thế giới đánh giá ổn định và an toàn. Qua thử nghiệm, YetAnotherForum có khả năng xử lý cho nhiều người sử dụng và các bài viết với các yêu cầu lưu trữ đơn giản.

Download:

Bài viết liên quan