YouTube Downloader – Accelerator Pro

YouTube Downloader – Accelerator Pro cho phép bạn tải về và lưu nhiều video từ YouTube cùng một lúc. Do đó bạn có chơi và xem video vời bất kỳ thời gian nào mà bạn muốn. Nó có thể tải nhanh hơn từ 2-10 lần so với công cụ download Youtube khác. Chương trình cho phép bạn chọn chất lượng video mà bạn muốn tải về: flash videos, mp4 hay chất lượng .

Download:

http://software-files-l.cnet.com/u/TechTracker/CNET_TechTracker_2_0_3

Bài viết liên quan