YouTube Downloader – Tải video từ YouTube, Facebook, Google Video, Yahoo Video…

YouTube Downloader là cho phép bạn tải video từ YouTube, Facebook, Google Video, Yahoo Video….và chuyển đổi chúng sang các định dạng video khác.

Chương trình này rất dễ sử dụng, chỉ cần chỉ định URL cho đoạn video mà bạn muốn tải về và bấm vào nút Ok. Nó cũng cho phép bạn chuyển đổi video tải về cho Ipod, Iphone, PSP, Cell Phone, Windows Media, XVid và MP3.

Download

http://dw.com.com/redir?edId=3&siteId=4&oId=3458-19874_4-0&ontId=19874_4&lop=link&tag=tt_clientDL&ltype=dl_dlnow&pid=11020567&mfgId=6230860&merId=6230860&destUrl=http%3A%2F%2Fsoftware-files-l.cnet.com%2Fu%2FTechTracker%2FCNET_TechTracker_2_0_1_51a_Setup.e

Bài viết liên quan