Youtube to MP3 Converter – Tải nhạc MP3 từ video YouTube

Youtube to MP3 Converter là một công cụ miễn phí để tải nhạc MP3 từ video YouTube.

Các tính năng:

1. Dễ sử dụng: chỉ cần sao chép URL video từ trình duyệt web và dán vào Youtube to MP3 Converter. Không cần sử dụng scripts hoặc browser plug-ins.

2. Chuyển đổi các audio tải về sang MP3 với chất lượng được chọn.

3. Bạn có thể chọn cài đặt âm thanh MP3 với chất lượng khác nhau: Chất lượng thấp (64 kbps), chất lượng trung bình (128 kbps) hoặc chất lượng cao (192 kbps)

Yêu cầu hệ thống:

1. CPU: 400 MHz hoặc cao hơn
2. RAM: 128 MB or more RAM: 128 MB hoặc nhiều hơn
3. Hard Drive: 10 MB of free space Hard Drive: 10 MB của không gian trống

Download

http://www.youtubedownloaderhd.com/files/youtube_to_mp3_converter.exe

Bài viết liên quan