Zip Password Recovery Attempt Software – Khôi phục mật khẩu một hoặc nhiều file ZIP

Zip Password Recovery Attempt Software là giải pháp hữu hiệu để khôi phục mật khẩu cho một hoặc nhiều file ZIP. Người sử dụng có thể xác định danh sách các file hoặc toàn bộ folder để xử lý. Họ có thể tùy chọn khôi phục bằng cách sử dụng phương thức “brute force” hay “a user specified dictionary”. Trong đó, tùy chọn “brute force” gồm có nhiều lựa chọn để tăng tốc độ khôi phục.

Sử dụng tiết kiệm thời gian này, người dùng có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu cho lượng lớn file chỉ với một cú nhấp chuột.

Tính năng:

• Giao diện dễ sử dụng.

• Khôi phục mật khẩu cho một hoặc nhiều file ZIP.

• Cho phép xác định danh sách file hoặc toàn bộ folder để khôi phục.

• Sử dụng phương thức: brute force hoặc a user specified dictionary.

• Có thể khôi phục mật khẩu cho nhiều file chỉ với một cú nhấp chuột.

Download:

http://www.sobolsoft.com/zippasswordrecovery/download/setup.exe

Bài viết liên quan