Các lỗi & mã lỗi SADP tool thường gặp (SADP Error Codes)

Nhiều khi các anh em hỏi rồi mình trả lời, xong sau đó các anh em lại hỏi lại, và dạo này mình bận quá nên chia sẻ luôn “bí kiếp” võ công cho SADP Tool của Hikvision fix lỗi

Lưu ý: Các bạn còn thấy mã lỗi khác nhớ comment ở dưới để mình bổ sung nhé. Trí nhớ dạo này kém, nên hay quên

Mã lỗi SADP Tool

Lỗi lỗi SADPThông tin lỗi
SADP_NOERROR0Không có lỗi
SADP_ALLOC_RESOURCE_ERROR2001Phân bổ lỗi tài nguyên
SADP_NOT_START_ERROR2002SADP chưa bắt đầu
SADP_NO_ADAPTER_ERROR2003Không có NIC
SADP_GET_ADAPTER_FAIL_ERROR2004Nhận thông tin NIC không thành công
SADP_PARAMETER_ERROR2005Lỗi tham số (* xem phía dưới)
SADP_OPEN_ADAPTER_FAIL_ERROR2006Mở NIC không thành công
SADP_SEND_PACKET_FAIL_ERROR2007Gửi gói không thành công
SADP_SYSTEM_CALL_ERROR2008Lấy giao diện hệ thống không thành công
SADP_DENY_ERROR2009Thiết bị từ chối xử lý (* xem phía dưới)
SADP_NPF_INSTALL_FAILED2010Cài đặt NPF không thành công
SADP_TIME_OUT2011Thiết bị hết thời gian chờ
SADP_CREATE_SOCKET_ERROR2012Tạo ổ cắm không thành công
SADP_BIND_SOCKET_ERROR2013Ổ cắm liên kết không thành công
SADP_JOIN_MULTI_CAST_ERROR2014Tham gia nhiều diễn viên không thành công
SADP_NETWORK_SEND_ERROR2015Gửi đi bị lỗi
SADP_NETWORK_RECV_ERROR2016Nhận về bị lỗi
SADP_XML_PARSE_ERROR2017Lỗi phân tích cú pháp XML nhiều kiểu
SADP_LOCKED2018Thiêt bị bị khoa
SADP_NOT_ACTIVATED2019Thiết bị chưa được kích hoạt
SADP_RISK_PASSWORDNăm 2020Mật khẩu rủi ro cao
SADP_HAS_ACTIVATEDNăm 2021Thiết bị đã được kích hoạt
SADP_EMPTY_ENCRYPT_STRING2022Chuỗi mã hóa trống
SADP_EXPORT_FILE_OVERDUE2023Xuất tệp quá hạn
SADP_PASSWORD_ERROR2024mật khẩu không đúng
SADP_LONG_SECURITY_ANSWERNăm 2025Câu trả lời bảo mật dài
SADP_INVALID_GUID2026GUID không hợp lệ
SADP_ANSWER_ERROR2027Câu trả lời chưa chính xác
SADP_QUESTION_NUM_ERR2028Lỗi số câu hỏi bảo mật
SADP_LOAD_WPCAP_FALLNăm 2030Tải Wpcap không thành công
SADP_ILLEGAL-VERIFICATION_CODE2033Mã xác minh bất hợp pháp
Quay lại mục lục ↑

Hướng dẫn Fix lỗi SADP Tool của HIKVision (tổng hợp)

Quay lại mục lục ↑

SADP Tool lỗi 2005 parameter error

Các tình huống có thể xảy ra: Tham số như mật khẩu, số sê-ri, trống. Khi đặt lại mật khẩu, tệp đã nhập sẽ trống hoặc nội dung của tệp có hơn 512 byte.

Quay lại mục lục ↑

SADP Tool lỗi 2009 device refuse to process

Các tình huống có thể xảy ra: Lỗi mật khẩu, số cổng HTTP không hợp lệ, địa chỉ IPv6 trống, cổng IPv6 trống.

Quay lại mục lục ↑

SADP Tool lỗi 2011 thiết bị đã hết thời gian chờ

Khi SADP gửi yêu cầu và không có phản hồi từ thiết bị sau 10 giây, nó sẽ báo lỗi này, trong tình huống này chúng ta cần sử dụng Wireshark để nắm bắt các gói tin để phân tích thời gian phản hồi từ thiết bị.

Quay lại mục lục ↑

SADP Tool lỗi 2015 gửi bị lỗi

Khi địa chỉ IP bị thay đổi và SADP không được khởi động lại, lỗi sẽ xảy ra.

Quay lại mục lục ↑

SADP Tool lỗi bật lên với lỗi “phần mềm đang chạy, vui lòng thoát trước” sau khi cài đặt

Khi thư mục cài đặt giống với gói cài đặt, hãy đảm bảo rằng thư mục cài đặt phần mềm và gói cài đặt không nằm trong cùng một thư mục.

Quay lại mục lục ↑

SADP Tool lỗi 2022 Chuỗi được mã hóa trống

Khi nhập tệp tin XML, và không thể tìm thấy chuỗi mã hóa tương ứng, lỗi sẽ xảy ra, chúng ta cần khởi động lại thiết bị và đặt lại mật khẩu một lần nữa.

Tags:

Chúng tôi sẽ rất vui khi nghe những suy nghĩ của bạn

      Bình luận đi chờ chi

      MyComputer.vn | Thế Giới thủ thuật Máy Tính
      Logo