Magazine about furniture and design

Latest News

Thay đổi tên và địa chỉ liên kết với tài khoản Microsoft của bạn

Dưới đây là hướng dẫn cách Thay đổi tên và địa chỉ liên kết với tài khoản Microsoft của bạnWindows 10Để cập nhật tên bạn hoặc tên doanh nghiệp:Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn thấy màn hình yêu cầu bạn có tài khoản nào mà bạn muốn sử dụng, điều này có ...

Xem thêm
Show next
MyComputer.vn | Thế Giới thủ thuật Máy Tính
Logo